Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser

1. Vilkår for brug af websiden

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger Den Smagløse Cafés webside. Ved at besøge og anvende denne webside, som ejes og drives af Den Smagløse Café, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Den Smagløse Café kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge websiden for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Hvis du ikke kan godkende og acceptere disse vilkår og betingelser, bedes du undlade at bruge websiden.

2. Ophavsretlig beskyttelse

Alt, hvad du ser eller læser på denne webside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websiden må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

Den Smagløse Café er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websider, som vores webside linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer, blogs m.v.

Billeder, video og tekst tilhører enten Den Smagløse Café eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Det er dog tilladt at citere fra websiden, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

3. Links til websiden

Den Smagløse Café ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indholdet på vores webside.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er derfor velkomment, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Du må altså gerne linke til forsiden af vores webside eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis dit egen webside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra vores webside, på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til vores webside på en sådan måde, at vores webside fremtræder i den fremmede websides frame(Iframe). Man må altså ikke linke på en sådan måde, så vores webside kommer til at se ud som om den er del af en anden webside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Den Smagløse Café.

Overtrædelser kan medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

4. Ingen garanti for indholdet

Den Smagløse Café garanterer ikke for, at indholdet på websiden er korrekt eller afspejler sandheden. Den Smagløse Café påtager sig ej heller erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på websiden.

5. Brug af siden er for egen risiko

Brugen af vores webside sker på egen risiko. Hverken Den Smagløse Café eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere websiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af websiden. Den Smagløse Café kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af websiden.

Den Smagløse Café er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til og brug af websiden. Det samme gælder for din eventuelle download af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra vores webside.

6. Links til tredjemands webside

Den Smagløse Café er ikke ansvarlig for links til tredjemandsmands webside, indholdet på disse linkede websider eller andre websider.

Hvis du ønsker at besøge websider, der er linket til fra vores webside eller andre websider sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Den Smagløse Café fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre websider. Den Smagløse Café fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands websider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via vores webside.

7. Særlige regler for brugergeneret indhold

Følgende regler gælder for indlæg eller indhold, som du og andre brugere selv lægger på vores webside, i det omfang vi åbner mulighed for dette. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Den Smagløse Café kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlig for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via vores webside, hvis det er i modstrid med ånden eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

For alle informationer og alt materiale, du leverer til vores webside gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Den Smagløse Café. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og benytte dit indhold i forbindelse med andre aktiviteter, på tværs af vores titler og i andre formater.

8. Lovvalg og værneting

Den Smagløse Cafés webside er rettet mod et dansk publikum. Vi giver ingen garantier om, at vores webside drives i overensstemmelse med andre landes lovgivning. Disse vilkår er underlagt dansk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de danske domstole som rette værneting.