I samarbejde med Albani og Ungdommens Røde Kors og deres “SE MIG”-kampagne, har vi lavet en ny online quiz til fordel for Ungdommens Røde Kors.

Hver gang en person deltager i quizzen udløser det kr. 10,- fra Albani, Den Smagløse Café og personalet til Ungdommens Røde Kors, i alt gives der helt op til kr. 2000,-.

Der er fede præmier på spil

2 x billetter til Østkyst Hustlers
1 kasse økologisk vand fra Albani
10x kaffekort til Den Smagløse Café
5x kaffekort til Den Smagløse Café

Følg linket til konkurrencen nederst på siden.

Støt Ungdommens Røde kors

Vil du støtte Ungdommens Røde Kors og deres kampagne – SE MIG – så er der forskellige muligheder for det.

Du kan komme ned på Den Smagløse Café og støtte Ungdommens Røde Kors ved, at skrive under og når du gør det, giver Den Smagløse Café en gratis kop kaffe.

Du kan også støtte Ungdommens Røde kors ved at SMS – SE MIG – til 1919.

Derudover giver Den Smagløse Café dig mulighed for, at støtte Ungdommens Røde Kors på nedenstående måder:

Økologisk vand

Vi støtter Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Albani. Hver gang du køber en økologisk vand fra Albani, går kr. 10,- til Ungdommens Røde Kors’ arbejde. Dog max. kr. 1500,-.

Kaffe

Køber du en kop kaffe, så donérer Den Smagløse Café og personalet, hver 1,50 kr. pr. kop kaffe til Ungdommens Røde Kors. Dog max. kr. 1500,- i kampagneperioden.

Ungdommens Røde Kors – SE MIG

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på: www.semigfyn.dk.

Albani

H.C. An­der­sen, Oden­ses in­ter­na­tio­nalt kend­te by­s­barn, var glad for Al­ba­ni. I et brev fra et af hans man­ge op­hold i sin fø­de­by skrev han om bryg­ge­ri­ets pro­dukt: “Jeg kan ikke rose den­ne øl højt nok. Den er for­fri­sken­de, de­li­kat og stærk. Prøv den!”

Det var der man­ge, der gjor­de, og det gør man sta­dig. Fra at være et lo­kalt Oden­se-fo­re­ta­gen­de er Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne for længst ble­vet hele Fyns øl. Og i dag fin­der man ven­ner af Al­ba­ni i alle egne af Dan­mark, hvor man kan få det fyn­s­ke bryg.

Læs mere om Albani her!

Online-quiz – Deltag, vind og donér – 2x billetter til Østkyst Hustlers