Hvad bruger vi

Til daglig arbejder vi udfra devisen, at vi skal gøre så meget som muligt