Den Smagløse Café

DSC-LGI er en forening der gennem Den Smagløse Café indsamler penge ved afholdelse af videns quiz, auktioner, loppemarkeder etc.

Midlerne går til almene sociale, kulturelle, dyre/klima relaterede foreninger og formål.

60 % af midlerne fordeles lokalt, mens de resterende 40 % fordeles globalt.

Foreningen DSC-LGI som består af personer fra personalet på Den Smagløse Café forestår uddelingen af midlerne. Alle donationer bliver publiceret på de sociale medier, både for Den Smagløse Café og for DSC-LGI. Der uddeles midler minimum 1 gang pr. måned.

I DSC-LGI må der ikke opspares mere end 25 % af det årlige indsamlede beløb. Dette beløb kan så bruges i særlige situationer som f.eks.:

  • Danmarks indsamlinger
  • Akut pengemangel i Odenses kultur/forenings/Ngo liv.
  • Etc.