Personalet arrangerer i samarbejde med Den Smagløse Café og DSC-LGI hver uge en vidensquiz. Kunderne betaler 25 kr. for at deltage. Kunden får en vand/øl/te/kaffe. Pengene går ind på DSC-LGI’s konto. DSC-LGI er en forening med 3 medlemmer fra personalegruppen. De uddeler pengene til kultur og NGO projekter i ind og udland. Aftenens vindere får lov til, at vælge et projekt de synes der skal støttes med kr. 250,-. Ialt uddeles der Ca. 40.000 kr. pr. år.

Læs mere om DSC-LGI og om hvilke projekter der er blevet støttet her: