Den Smagløse Café har i perioden fra d. 20. april – 17. maj 2015 besøg af Ungdommens Røde Kors(URK) i forbindelse med deres kampagne SE MIG. Kom på Caféen og giv din støtte til URK med en underskrift i tidsrummet fra kl. 12-16 i hverdagene, første dag i morgen Tirsdag d. 21. april 2015, så kvitterer vi med en gratis kop kaffe i kampagneperioden.

Du kan også støtte den gode sag med en underskrift via http://semigfyn.dk/vaer_med_i_kampen eller SMS “SE MIG” til 1919.

Køber du en kop kaffe, så donérer Den Smagløse Café og DSC-LGI, hver 1,50 kr. pr. kop kaffe til Ungdommens Røde Kors.

Der kan endvidere købes økologiske vand fra Albani, deraf går kr. 10,- til Ungdommens Røde Kors, dog max. kr. 1500,- i hele kampagne-perioden. Læs mere her!

Derudover har vi lavet en online-quiz som starter d. 24. april 2015, hvor du ved at løse den, deltager i lodtrækningen om “en hemmelig præmier, som offentliggøres når quizzen starter”. Endvidere giver Albani og Den Smagløse Café kr. 10,- til URK pr. person der løser quizzen. Se mere under konkurrencebetingelser.

Vores mandagsquiz vil d. 27. april 2015 stå i Ungdommens Røde Kors´tegn.  I samarbejde med URK, Den Smagløse Café og DSC-LGI(Personalet på Den Smagløse Café) arrangerer vi aftenens quiz og som sædvanligt koster det kr. 25,- at deltage pr. person og de indsamlede pengene går til Ungdommens Røde Kors’ arbejde. Både Den Smagløse Café og Albani giver hver et tilsvarende beløb som der bliver indsamlet denne aften.

ONLINE-QUIZ – DELTAG, VIND OG DONÉR

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid.

Læs mere på www.urk.dk.

SE MIG! – ingen oversete børn på Fyn

10.000 børn og unge på Fyn lever hver dag med følelsen af at stå alene med deres problemer og ikke blive set. Selv når de har allermest brug for det. For dem er ensomhed, misbrug, vold eller kriminalitet også en del af det at være barn. Fra den 20. april til den 17. maj sætter vi fokus på disse børn gennem kampagnen SE MIG! Vi skal have fynboerne til at se de oversete børn!

Kampagnen kommer massivt ud på hele Fyn. Dette sker gennem fede events, konkurrencer og masser af synlighed, både online og offline. Vores advisory board af indflydelsesrige personer på Fyn, som blandt andet tæller Troels Mylenberg og Thomas Helveg, bakker op om kampagnen og går forrest i kampen for Fyns oversete børn.

Hvad er løsningen?

Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, hvis de bliver givet de rette muligheder. Derfor tager vi udgangspunkt i forpligtende fællesskaber, hvor alle børn og unge mødes med forventningen om, at de vil bidrage positivt til fællesskabet.

Vi bygger aktivitetshuse over hele landet, og vi starter på Fyn. Husene skal fungere som fysiske udgangspunkter for indsatsen lokalt, og de skal skabe og rumme lysten til at engagere sig i sit lokalområde og deltage i fællesskabet. De skal danne rammen om talentudvikling og dannelse af børn og unge og dermed være et sted, hvor man får mulighed for at finde ud af, hvordan man kan involvere sig og blive aktiv i samfundet, og hvilke ressourcer man har at byde ind med.

Denne talenttænkning vil blive kombineret med mentorordninger og forskellige uddannelsestilbud. Vi er startet i Bolbro, og vi er lige på trapperne med huse i Nyborg og Vester Hæsinge.

Fyn skal stå sammen

På Fyn alene har vi ca. 800 frivillige, der hjælper ca. 2500 børn. Men selvom vi når ud til mange, rækker vores indsats slet ikke, hvis vi for alvor skal gøre en forskel. Derfor har vi brug for din hjælp!

Vi vil have 25.000 fynboer til at vise, de er med i kampen. Det gør de ved at underskrive et manifest om, at der ikke skal være nogen oversete børn på Fyn.

Hvis vi står sammen om at løfte, kan vi sikre, der ikke er nogen børn på Fyn, der føler sig overset. Logo

image001

 

 

 

 

Læs om kampagnen her!