Vedtægter

Vedtægter DSC-LGI – Lokale og Globale initiativer d. 29. oktober 2014 Version 1.

§1 Navn

 • Foreningens navn er DSC-LGI – Lokale og Globale initiativer
 • Foreningens hjemsted er Odense Kommune, 5000 Odense C
 • Foreningens adresse er DSC-LGI Allégade 27 st. 5000 Odense C
 • Foreningens CVR. Nr. er: 35 197 877

§2 Formål

 • Gennem Den Smagløse Café at indsamle penge ved afholdelse af videns quiz, auktioner, loppemarkeder etc.
 • Midlerne går til almene sociale, kulturelle, dyre/klima relaterede foreninger/formål. 60 % lokalt og 40 % globalt.
 • Personalet på Den Smagløse Café forestår uddelingen af midlerne.
 • Alle donationer publiceres på de sociale medier.
 • Uddeling minimum 1 gang pr. måned.
 • Der publiceres kun en uddeling/projekt pr. post på de sociale medier.
 • Der må ikke samlet opspares mere end 25 % af det årlige indsamlede beløb. Dette beløb kan så bruges i særlige situationer.
  • Danmarks indsamlinger
  • Akut pengemangel i Odenses kultur/forenings/Ngo liv.
  • Etc.

§3 Medlemmer

 • 3 personer fra personalegruppen vælges for et år ad gangen til bestyrelsen i LGI.
 • Kan 3 personer ikke findes, kan en person fra direktionen på Den Smagløse Café indgå.
 • Træder et bestyrelsesmedlem ud, vælges et nyt, blandt personalet på Den Smagløse café.
 • Alle er på valg ved regnskabsaflæggelse.
 • En fra direktionen på Den Smagløse Café har kiggeret til netbanken. Kassereren har netbank adgang og tegningsret.

§4 Regnskab

 • Regnskab en gang om året.
 • Kalender år.
 • Senest 60 dage inde i det nye regnskabs år.

§5 Foreningens opløsning

 • Nedlægges LGI, går alle indestående midler til GREENPEACE og Kræftens Bekæmpelse i Odense. 50/50.

Dato: